SoilSense
SoilSense

Guide: Opret marksektioner

Guide til at oprette marksektioner og gruppere sensorer
Marksektioner og gruppering

For at gøre det lettere at få et overblik over dit data, kan du nu oprette sektioner (fields) i SoilSense appen (marker vandingsområder el. lign.). Denne funktion gør det let at navngive sektioner af din bedrift, og gruppere sensorenheder. I resten af guiden bruger vi termen marksektioner , når vi snakker om de opdelinger som oprettes.
I denne guide lærer du
  • Oprette marksektioner (vandingssektioner el. lign)
  • Forstå hvordan marksektioner kan bruges til at gruppere sensorer
  • Slette marksektioner
Video guide
Se videoen nedenfor, eller læs beskrivelsen efter videoen.
Tekstguide
Opret marksektion (field)

Marksektioner kan bruges til at få et bedre overblik i SoilSense appen, og navngive områder efter eksisterende navne på dine marker, de afgrøder som dyrkes, vandings-sektions-nummer eller noget helt fjerde.

For at oprette en marksektion skal du:
  • Navigere til "Overview" siden og klik på "ADD FIELD" øverst i højre hjørne
  • Klikke på kortet for at optegne den sektion du vil oprette
  • Angive et navn på sektionen i øverste højre hjørne
  • Klik på "ADD" for at tilføje og gemme sektionen
Gruppering af sensorer
Ved at oprette sektioner som dækker over 2 eller flere sensorer, grupperes disse automatisk. Det vil sige at deres data vises ved siden af hinanden, som gør det lettere at danne sig et overblik.

Farven på marksektionen repræsenterer "worst case" i den givne sektion. Hvis der i samme sektion er 1 sensor med tilstrækkeligt vand, og 1 sensor som er tør i alle dybder, bliver hele sektionen farvet rød.

SoilSense anbefaler at der anvendes 2 sensorenheder per marksektion, således at målingerne kan sammenlignes løbende og derved identificere hvis en enhed fejlagtigt måler en lokal variation i jord, plante el. andet utilsigtet.


Slet (rediger) marksektioner
Det er ikke muligt at redigere en marksektion når den først er oprettet, men du kan let slette den, og tegne en ny. Sensorerne påvirkes ikke af at du sletter en sektion, og du kan således roligt slette en sektion selvom der indenfor dette område står en eller flere sensorer på kortet.

Du sletter en sektion ved at trykke på den lille skraldespand ude i venstre side og derefter bekræfte ved at trykke på "Delete field".
Spørgsmål?
Hvis du har spørgsmål til SoilSense produktet kan du altid kontakte os på contact@soilsense.io